Ien Lucas

“Dat is het vreemde van abstracte kunst, maar tegelijk ook zijn  bestaansgrond; de betekenis van een kunstwerk ligt niet in de voorstelling, maar in de vorm. Een vorm zonder relatie met de waarneembare wereld, maar wel een betekende vorm kan zijn’ schreef Lambert Tegenbosch in 1995 over het werk van Ien Lucas. Het is de abstractie in de schilderkunst zelf die in een voortdurend onderzoek centraal staat. Zoeken naar de mogelijkheden binnen de  schilderijen naar compositie, kleur, textuur, vorm, vlak en ruimte. Wat ontdekt de schilder iedere keer weer achter dat wat zij al doet of weet. “Deze ontdekkingstocht is eigenlijk het spannendste deel van het ontstaansproces  in mijn atelier en in mijn hoofd. Deze onderzoeken die al vele jaren in de vorm van “notities” gemaakt worden blijven een vorm van inspiratie, een zoektocht naar iets wat ik eigenlijk al weet en  niet weet, waarbij verassende mogelijkheden binnen mijn beeldtaal zich  aandienen Gebruik makend van een uitbundig palet probeer ik het schilderij zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken in een oeuvre dat uit onderling sterk verschillende maar verwante series beslaat”. Ien Lucas geeft haar schilderijen geen titel, omdat ze zich niet geroepen voelt de betekenis van een schilderij in woorden te herhalen. Wel wordt er meestal een korte verwijzing aan toegevoegd, zoals serie”lots of dots”, serie “crosspoints” of serie “not endless” die een extra dimensie aan het werk kan geven of die een verwijzing is naar de werkwijze. De combinatie van de schilderijen  met de notities geeft een glimp op de veelheid aan mogelijkheden die er zich tijdens het werkproces voordoen