Piet Warffemius

Warffemius is in staat om met een paar sobere vormen sterke beelden neer te zetten, die zich vastbranden op je netvlies. de combinatie van herhalingen en vormen die hij kiest, zijn even simpel als doeltreffend. daarbij is de schoonheid die zich openbaart het best te omschrijven als schuchter, introvert en fijnzinnig gelaagd. en zo voegt warffemius met zijn bomen een nieuwe betekenis toe aan al bestaande. in zijn werk is de boom symbool voor de nimmer te doorgronden relatie tussen aardse en niet aardse zaken.

www.warffemius.info