Wim Claessen

De landschappen van Wim Claessen ademen een betoverende en soms beklemmende sfeer uit. Zijn schilderijen begeven zich in het schemergebied tussen droom en werkelijkheid. Oneindig ver strekken zij zich uit naar het onbekende .Zijn ijle doeken zijn nooit direct. Details ontbreken. De sfeer, de kleur en het licht zijn raadselachtig. Opvallend in het werk van Wim Claessen is het bijzondere licht- en kleurgebruik. Grijzen, groenen, zachtoranje, bedekt geel, vaalblauw geschilderd met acrylverf.. De matheid van deze verf die hij in dunne lagen aanbrengt, draagt bij aan de mystieke sfeer van zijn schilderijen. Ook het licht bepaalt de composities. Het speelt een geheimzinnige rol. Soms schijnt het gefilterd over de voorstelling. Het flitst dreigend op aan de horizon als een reusachtige bosbrand. Het gloeit zachtoranje over zijn landschappen. Soms werpt het doodsbleke schaduwen vooruit.