Marion Le Blanc

De kracht van stilte
De mens komt in aanraking met een grote hoeveelheid beelden.
Ook Marion hanteert beelden maar met een persoonlijke beeldtaal.
De “woorden” die zij gebruikt zijn elementen uit de bouwkunst, met name die uit de Italiaanse renaissance.
In renaissancistische bouwwerken kan stilte en harmonie worden ervaren. Marion draagt deze ervaring via het penseel over op linnen. Tijdens het schilderen veranderen bouwelementen in beeldelementen en vormen gaandeweg een kompositie met een nieuwe, eigen stilte.